Vantilatör Denince Akla Gelen İlk Marka: RAKS


Vantilatör Denince Akla Gelen İlk Marka: RAKS

RAKS, 2017 yılında başlattığı marka bilinirliği ölçümü ve markanın etki alanlarına ilişkin araştırmasını 2018 yılında da tekrarladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı kuluçka merkezi İTÜ Magnet bünyesinde bulunan ADGAGER araştırma şirketi tarafından Türkiye çapında yapılan araştırma ile RAKS markasına ait genel görüşler, marka ve ürün kategorileri hakkında bilinirlik durumu, vantilatör kullanım alışkanlıkları, tercih edilen vantilatör tip ve modelleri gibi konularda bilgi toplandı. Farklı eğitim seviyelerinden ve çeşitli gelir gruplarından oluşan 1010 katılımcıya toplam 19 soru sorularak RAKS markası hakkındaki görüşleri, markayı nasıl değerlendirdikleri, evlerinde bu markanın hangi ürünleri olduğu soruldu.

RAKS markasıyla ilgili kategori bağımsız olarak sorulan, “RAKS markasını daha önce duydunuz mu” sorusuna verilen cevap, Türkiye çapında RAKS markasının yüzde 85 oranında bilinir, tanınır bir marka olduğunu gösterdi.

Kategori bazında derinleşen araştırma sonuçları ise RAKS markasının vantilatör kategorisinde liderliğini tescil eder nitelikte: 2017 yılı verilerinde en çok bilinen vantilatör markası olarak öne çıkan RAKS, 2018 yılında bu bilinirliğini 6 puan daha artırdı. “Vantilatör denince aklanıza gelen ilk marka hangisi sorusuna” 2017 yılında katılımcıların yüzde 25’i RAKS derken, 2018 yılında bu rakam yüzde 31 olarak gerçekleşti. Araştırmaya göre RAKS’ın ikinci markayla arasındaki fark yüzde 19 oranında açılmış durumda.

Bölgelere göre bakıldığında bu soruya RAKS olarak cevap verenlerin arasında, en yüksek oran yüzde 55 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde. Diğer bölgelerde ise şu şekilde dağılıyor: Akdeniz Bölgesi yüzde 49, Ege Bölgesi yüzde 39, İstanbul dışı yüzde 33. (Şekil-1)

Katılımcılara, RAKS markasını duyduklarında akıllarına gelen ilk ürün kategorisinin ne olduğu sorulduğunda, yüzde 69 oranında vantilatör cevabı verdikleri görülüyor. Bu oran, diğer ürün kategorileri (küçük ev aletleri, ısıtıcılar ve kişisel bakım ürünleri) ile mukayese edildiğinde, RAKS markasının zihinlere vantilatör ile birlikte yerleştiğini ve markanın bu ürün kategorisinde lider olduğunu görüyoruz.

Araştırmada katılımcılara bir vantilatöre sahip olup olmadıkları, eğer vantilatörleri varsa hangi marka olduğu sorulduğunda ise, kullanıcıların yarısından fazlasının vantilatör kullandığı ve bu kişilerin çoğunlukla RAKS marka vantilatöre sahip olduğu görüldü. (Şekil-2)

Neden vantilatör?

Araştırmaya katılan vantilatör kullanıcılarına, en çok neden vantilatör kullanmayı tercih ettikleri sorulduğu zaman, yüzde 54’ünün vantilatörü pratik ve taşınabilir olduğu için tercih ettiği görüldü. Vantilatörün tercih edilmesinin diğer sebepleri ise sırasıyla ekonomik olması, sağlıklı olması ve çevre dostu olması. (Şekil-3) Bölgelere göre bakıldığında araştırma genelinde belirlenen yüzde 54 oranının aşağı yukarı bütün bölgelerde geçerli olduğu belirlendi. Diğer seçeneklere ait oranlar bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte, serinlemek için vantilatör tercih edilmesinde tüm bölgelerde “pratik ve taşınabilir olma” özelliğinin öne çıktığı görülüyor.

Bunun dışında, araştırmaya katılan vantilatör sahibi kullanıcıların büyük çoğunluğunun ayaklı vantilatöre sahip olduğu belirlendi. Bu katılımcıların yüzde 86’sının vantilatörü evde kullandığı düşünülürse, taşınabilir olma özelliğinin kullanıcılara cazip geldiği ve bu yüzden ayaklı vantilatörlerin daha çok tercih edildiği görülüyor.

Vantilatör varsa RAKS, yeni vantilatör alınacaksa yine RAKS

Toplam katılımcı sayısının 1010 kişi olduğu araştırmaya göre, vantilatör kullananların sayısı, araştırmaya katılanların toplamıyla oranlandığında Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 59, Ege Bölgesi’nde yüzde 62, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yüzde 50, diğer bölgelerde ise yüzde 55 oranında katılımcının vantilatörü var. Bu kullanıcıların çoğunluğunun ise RAKS marka vantilatör kullandıkları belirlendi (yüzde 12). Katılımcılara “Eğer yeni bir vantilatör almak isteseydiniz aşağıdaki markalardan hangisini tercih ederdiniz?” diye sorulduğunda, RAKS markasının en fazla tercih edilen marka olduğu belirlendi.

Kullanım alışkanlıkları

Araştırmanın diğer bölümünde, vantilatör kullanıcılarının kullanım alışkanlıklarını belirlemeye yönelik sorular soruldu. Bu amaçla katılımcılara vantilatörü evin hangi bölümünde, gün içerisinde hangi saatler arasında kullandıklarını belirlemeye yönelik sorular yöneltildi. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun vantilatörü evin salonunda kullandığı belirlendi. En yoğun kullanımın öğle saatlerinde olduğu görüldü. Katılımcıların çoğu vantilatörü günde 2-4 saat kullandığını ifade etti.

Vantilatör = RAKS

Yapılan araştırma ile RAKS markasının bilinirliği teyit edildi. Katılımcıların bugüne kadar bu markanın ürünlerinden satın almış olduğu, bu ürünler arasında elektrikli ev aletleri, ısıtıcılar, kişisel bakım ürünleri ve diğer kategorilerde ürünler olduğu görüldü. Ancak araştırmada dikkat çeken en önemli bulgu, araştırmaya katılan kişilerin RAKS markası ile vantilatör ürününü eşleştirmeleri oldu. Bu sonuç araştırmada elde edilen şu bilgiler ile destekleniyor:

•          Vantilatör deyince akla gelen ilk markanın RAKS olması,

•          Araştırmaya katılanların bugüne kadar satın aldıkları RAKS marka ürünlerin çoğunun vantilatör olması,

•          Vantilatör sahibi olduğunu ifade eden kullanıcıların çoğunluğunun RAKS markalı vantilatöre sahip olmaları,

•          Katılımcıların eğer bir vantilatör almak isteselerdi RAKS marka alacaklarını ifade etmeleri.

Araştırmaya katılanların RAKS markasını değerlendirmeleri istendiğinde, kendilerine verilen kriterler içerisinden sırasıyla “ekonomik”, “kaliteli”, “geleneksel” ve “tecrübeli” seçeneklerini işaretledikleri görüldü. 

RAKS araştırma katılımcı profili;

Hazırlanan 19 soruyu cevaplayan ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden araştırmaya katılan toplam 1010 kişi var. Katılımcılarla ilgili demografik bilgiler ise şöyle; Araştırmaya katılanların yüzde 59’u kadınlardan oluşuyor. Tüm katılımcılar arasında bekarlar yüzde 64, evliler ise yüzde 36 oranında bulunuyor. Projeye katılan toplam 1010 kişinin yüzde 47’si İstanbul’da ikamet ediyor. Ankara yüzde 9, İzmir yüzde 12 ve diğer şehirler ise yüzde 32 oranında. Katılımcıların yüzde 65’i tam zamanlı olarak çalışıyor. Freelance çalıştığını ifade edenlerin oranı yüzde 13. Katılımcıların yüzde 17’si ise çalışmıyor. Gelir durumlarına bakıldığında, katılımcıların yüzde 27’si aylık 2-3 bin lira arasında, yüzde 24’ü ise 3-5 bin lira aralığında aylık geliri olduğunu ifade etmiş.

POPÜLER YAZILAR